NAŠE
ČESKO

Úspěšní lidé, úspěšné firmy,
úspěšné příběhy.

Opakovaně dokazujeme, že jako národ disponujeme vysokou mírou podnikatelského talentu, který zanechává výraznou stopu i v mezinárodním měřítku.

 • 1

  Private Equity
  (soukromý kapitál)

 • 2

  Venture Capital
  (rozvojový kapitál)

 • 3

  Real Estate
  (nemovitosti)

 • 4

  Veřejně obchodovaný
  kapitál

JAK INVESTUJEME

VÝKONNOST FONDU

POSLEDNÍ VYHLÁŠENÁ CENA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ

30. 6. 2024

CZK

117.1952 CZK

*Položka zahrnuje vlastní investice fondu v oblasti soukromého kapitálu, a to včetně budoucích investic, ke kterým se fond zavázal. Do okamžiku samotné investice budou prostředky určené k závazné budoucí investici zhodnocovány prostřednictvím likvidních investic. Podíl budoucích investic na všech investicích fondu do soukromého kapitálu představuje 60,8 %.

MANAŽER FONDU

Martin Cakl,, Msc.

Martin je autorem myšlenky a portfolio manažerem fondu Naše ČESKO, který vznikl pod záštitou J&T Investiční společnosti a jejího odborného týmu. Dříve pracoval jako investiční manažer v českém family officu SPM spravujícím vyšší jednotky miliard korun, dále jako analytik ve společnostech Patria Finance se zaměřením na regionální veřejně obchodované firmy, analytik ve fondu Metatron Capital se zaměřením na makroekonomické strategie a jako stážista v centrále ING Investment Management v Haagu, dnešní Goldman Sachs Asset Mangement. Své formální vzdělání získal na Národohospodářské fakultě VŠE studiem ekonomie a na prestižní fakultě Erasmus School of Economics v holandském Rotterdamu studiem finanční ekonomie.

INFORMACE PRO INVESTORY

Základní informace

 • Typ fondu

  Fond kvalifikovaných investorů

 • ISIN

  CZ0008477684

 • Bloomberg

  NASCOPC CP

 • Depozitář fondu

  ATLANTIK finanční trhy, a.s.

 • Rizikovost fondu

  Vysoká

 • Min. investiční horizont

  7 let

 • Vlastní kapitál

  510.6392 mil. CZK

 • Změna ceny

  -0.3433 %

 • Poplatek za obhospodařování

  aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu

 • Výstupní poplatek

  10,00 % (do 3 let)

 • Datum zahájení činnosti

  19. 5. 2023

 • Správce fondu

  J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

 • Portfolio manažer

  Martin Cakl,, Msc.

 • SRI

  6 / 7

 • Aktuální cena

  117.1952 CZK

 • Frekvence oceňování

  Měsíční

 • Min. vstupní investice

  1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)

 • Min. výše další investice

  není stanovena

 • Max. vstupní poplatek

  3,00 %

Dokumenty ke stažení

 • Sdělení klíčových informací

 • Infolist

 • Produktový list

 • Infolist - tisková verze

 • Historie kurzů CSV

 • Statut fondu

 • Sdělení klíčových informací